Viktigt med taksäkerhet

Varför är det livsviktigt med taksäkerhet? Bland annat för att ingen hantverkare eller sotare, eller du – ska skadas i fall eller genom halning när ni beträder taket. Gör ditt tak säkert med rätt anordningar.

Är det dags för ett takbyte? Eller det årliga underhållet av taket? Det är viktigt att tänka på taksäkerhet när du ska upp på taket – med bland annat ordentlig takstege och bryggor att stå på. Många slarvar med taksäkerheten trots att de årligen måste upp på taket för att rensa både hängrännor och ränndalar. Det gör underhållet svårare och till och med farligt. Med ordentliga taksäkerhetsanordningar blir det säkert att gå runt på taket, oavsett om det är du som ska vara däruppe eller en hantverkare som ska göra reparationer, eller sotare som ska titta till skorstenen.

Ditt ansvar att taket är säkert att beträda

taksäkerhetDet är du som fastighetsägare som har ansvarar för att taksäkerhetsanordningar uppfyller de krav som finns. Olika typer av taksäkerhetsanordningar är bland annat snörasskydd, takbryggor, livlinefästen, nockräcken, takfotsräcken, skyddsräcken, taksteg, glidskydd, skorstensplattformar och fasadstegar. Dessa anordningar ska inte bara finnas på tak utan dessutom underhållas så att de inte rostar. Det förebygger olyckor och skyddar även talet från att skadas när taket beträds.

I en artikel i Hela Gotland går det att läsa om hur sotare ofta utsätts för osäkra, farliga tak, där fastighets- och husägare helt enkelt struntar i viktiga säkerhetsanordningar som ska finnas på plats. Det som oftast har brister är glidskydden, som antingen saknas, är skadade av väder och vind, eller helt enkelt felmonterade. Ett glidskydd är dock livsviktigt, eftersom de förhindrar att marstegen faller bakåt eller i sidled. Du kan montera ett glidskydd själv för ungefär 200 kronor, så det finns egentligen ingen ursäkt för att inte göra det.

Vid takarbete

Mer om taksäkerhet går det att läsa om på Boverket, som har listat vilka regler som förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på ett tak, förflytta sig däruppe och arbeta vid till exempel skorstenen. Även branschorganisationen Taksäkerhetskommittén driver frågan om vikten av taksäkerhet och att det behövs en branschstandard för att allt så gå rätt och riktigt till från början.