Värdefullt med truckkort

Att jobba på lager, verkstad eller inom bygg innebär inte bara det praktiska “hantverket”. En stor del av arbetet består även av transport. Ett truckkort är en värdefull merit för arbetaren och kompetenta truckförare ger ett stort värde till verksamheten.

Du som har tankar på att söka jobb inom industri, bygg eller transport bör överväga att ta truckkort. Det gäller även dig som redan är yrkesverksam, men inte har behörighet att köra truck. Idag erbjuds truckutbildningar på flera platser; både på lärosäten och ute på arbetsplatser. En utbildning ger dig förarkunskaper, men även kompetens när det kommer till säkerhetsaspekter. Det är bevisat att truckar ofta är inblandade i arbetsolyckor inom bygg och transport. En utbildad truckförare känner till fordonets faror och kan bättre förebygga att olyckor sker.

Komplett truckutbildning

En truckutbildning ger föraren grundläggande förarkunskaper till att behärska olika trucksystem. På så sätt är det en merit att ta truckkort eftersom det öppnar många dörrar till olika arbetsplatser. Regler gällande användningen av truckar kan variera mellan företag, men kunskapen som genereras via utbildningarna gynnar dig oavsett det är inom partihandeln, på åkeri eller på lager.

Den senaste tiden har fler tjejer sökt sig till truckutbildningarna. En av dessa är Gabriella Kerstof på Spendrups
som lockades till att att utbilda sig till truckförare:

“Det verkade friare och killarna verkade ha bra sammanhållning.” säger hon till Mål & Medel.

Även om olyckorna i samband med truckanvändning fortfarande är många pågår ett hårt arbete för att öka säkerheten. Under de senaste tio åren har utvecklingen avancerat avsevärt. Nya system har tagits fram för att effektivisera fordonet, men även för att garantera en ökad säkerhet. När det kommer till truckutbildningarna har nya riktlinjer visat vägen mot en säkrare användning av truckar på arbetsplatser.