Utebelysning

Nu är hösten här, och det innebär att många känner ett behov av att lysa upp sin trädgård. Det är kanske lite för sent för att färdigställa projektet i år, men det kan vara idé att börja planera nu för att ta itu med arbetet i vår.

De svenska trädgårdarna är öde under en stor del av året. Det beror till stor del på mörkret. Med ganska små medel kan man dock lysa upp dem så att de är trivsamma även efter mörkrets inbrott. Dessutom blir det enklare att arbeta i trädgården med bra belysning. Förutom på strategiska platser i trädgården vill de flesta ha belysning på garageuppfarten, vid ytterdörren, och vid andra eventuella dörrar, exempelvis vid uthus eller gäststuga.

Det första steget är att bestämma vilken belysning man vill ha, och hur den ska placeras. Men innan man införskaffar det man behöver bör man kontrollera att elanläggningen klarar av att det ansluts ytterligare belysning. Det måste finnas en jordfelsbrytare för utebelysningen, antingen en brytare för allt, eller en separat för belysningen utomhus. Det senare är vad de flesta elinstallatörer rekommenderar, eftersom man då undviker risken att ett jordfel utomhus får belysningen att slockna även inomhus.

När det är bestämt vilken belysning som ska införskaffas, hur den ska placeras, och man är säker på att den valda belysningen fungerar med elanläggningen, kan man börja förbereda tomten. För det mest innebär detta att gräva för elledningarna, men om tomten är stenig och man vill dra ledningarna över långa avstånd kan det finna andra alternativ. Om man vill ha belysning på båda kortsidorna av huset kan man eventuellt använda punkter som finns i huset för att koppla ihop belysningen.

För det mesta måste man dock gräva. Hur djupt man behöver gräva beror på vilken typ av belysning man har valt, och om man väljer starkström eller lågvolt. Därför är det viktigt att ha planerat hela arbetet innan man sätter igång.

Mer om utomhusbelysning finns att läsa här.