Slopar boendeparkering

I framtiden kanske inte bostäderna kommer ha boendeparkering. Trafikkontoret vill nämligen se över möjligheten att slopa boendeparkeringar vid nybyggen och istället försöka tillgodose parkeringsbehovet på annat sätt.

2404401-parkeringsskylt

När bostadsområden byggs i Stockholm kommer man eventuellt inte ha någon boendeparkering i framtiden, skriver Dagens Nyheter. Trafikkontoret vill nämligen att den här förmånliga parkeringsmöjligheten ska fasas ut och man får stöd av majoriteten i Stadshuset. Boendeparkering infördes och skrevs in i svensk lag till följd av att det inte fanns garage i de gamla bostadshusen i Stockholms innerstad och där alla bilägare därför var förvisade till att parkera på gatan. Nu har det dock blivit så att de flesta nybyggen i Stockholm blivit utan boendeparkering och Trafikkontoret tycker att det ska bli så för alla andra kommande nybyggda områden.

Ser över parkeringsmöjligheterna

Istället för att ha boendeparkeringar vill man att det ska byggas parkeringsplatser i husen. Och slopar man det här med boendeparkering kommer det förmodligen bli så att de flesta nybyggen utrustas med olika former av garage. Kanske får inte alla sina egna garage med egna garageportar men det kan bli så att det finns möjlighet till parkering för ett mindre antal bilar. Miljöpartiet hoppas också att man kan minska på antalet bilar i Stockholm om det här förslaget går igenom.

Har systemet i Göteborg

I Göteborg har man redan infört det här systemet och man vill i Stockholm haka på det som Göteborg redan har gjort. I Göteborg vet man redan vad som gäller när man är nyinflyttad och att möjligheten till parkering nödvändigtvis inte alltid finns på gatuplan, utan att det istället finns andra parkeringsmöjligheter. Läs mer.