Rot-avdrag och bostadsmarknaden

För alla som planerat att bygga nytt eller renovera hemma med hjälp av rot-avdraget är väl medvetna om hur det kommer att sänkas efter årsskiftet då många medier uppmärksammat det negativa med detta – men man ska komma ihåg att intet ont som inte för något gott med sig.

4067276-smiling-mason-studio-shotAtt renovera hemma under år 2015 är något många utav oss gjort för att hinna med att ta del av rot-avdraget i sin forna form, efter årsskiftet sänks avdraget vilket vi informerat om tidigare, flertalet gånger. Vad vi i sammanhanget dock inte för resonemang över är sänkningens positiva effekter, både för samhället och för den enskilda individen i fråga om bostadsmarknaden. Enligt Svenska Dagbladets Per Lindvall kan det nya rot-avdraget nämligen innebära hela 40 000 nya smålägenheter per år, om man styr om rotavdragspengarna på ett innovativt sätt vill säga. Som det ser ut idag, menar Lindvall, har vi en ickefungerande svensk bostadsmarknad med både skenande priser och en ständigt ökande belåningsgrad hos hushållen vilket bara medfört ett ökat utbud av bostäder marginellt, med andra ord leder utvecklingen åt motsatt håll än det håll bostadsmarknaden bör gå. Eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör har man alltså istället för en ökning kunnat se en minskning av bostäder i attraktiva områden, dit många vill flytta men få vill lämna. Vad Lindvall därför argumenterar för i artikeln är en omplacering av de 50 miljarder kronor som rot-avdragen kostar staten per år och istället subventionera ett bidrag för nybyggnation av bostäder – alltså något som staten nu egentligen lyssnat på till viss del i och med ändringen som sker efter årsskiftet. Vad Lindvall hellre dock önskat i frågan är att rikta rot-avdraget mot att lägga fokus på subventionering av att bygga om befintliga bostäder till fler och mer flexibla lägenheter – något som han även tror kommer kosta staten mindre än att bygga helt nytt. Så vad regeringen kommer göra med de 20 procenten de nu spar in genom sänkningen av rot-avdraget återstår att se – spännande om inget annat för alla som vill renovera!