Regler om staket

Det är många som vill rama in sina tomter och trädgårdar med någon form av staket eller liknande, men oavsett vad man vill bygga kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller – vissa byggen kräver nämligen bygglov och andra inte vilket gör att det kan vara svårt att veta vad som gäller när.

Katt staket teckningEtt staket blir lätt ett plank beroende på hur högt det blir och när staketet istället blir ett plank som omgärdar en tomt och hem, då behövs ett bygglov. I vissa fall i alla fall. Enligt Boverket finns det nämligen en del undantag och man skriver bland annat om att ett plank till exempel behöver vara i ett visst definierat material för att klassas som plank. Det är istället främst dess konstruktion som avgör om inhägnaden klassas som plank eller om det ska ses som staket eller rent av mur. Men generellt kan sägas att ett plank är högre än ett staket och bygglovsplikten bedöms vanligtvis efter plankets eller murens läge, utförande och beständighet. Och något att lägga på minnet är att murar är bygglovspliktiga oavsett om de är fristående eller är så kallad stödmur. Dock bedömer alla landets kommuner detta olika och vanligt är att man därför upprättar speciella policys för ämnet i kommunen, något man till exempel nyligen förnyat i Blekinge vilket Blekinge läns tidning skriver om.

Tips till staketbygget

Den som vill rama in sin tomt med ett staket bör känna till att det finns vissa stilistiska sätt att särskilja ett staket från ett plank. Det är något som bland annat Vi i villa skriver om. Vad man till exempel tar upp är att ett staket bör bestå av minst 50 procent luft, att det ska vara genombrutet. Detta för att gemene man likväl som byggproffs direkt ska känna igen staketet som just staket. Har man luften mellan virket staketet är i kan man känna sig trygg med att det kommer ses som ett staket och inte som ett plank. Plank däremot saknar nästan luft helt och hållet, men vissa plank saknar även de bygglovsplikt och det är när planket är upp till en höjd från marken på 110 centimeter. När ett plank, och även staket, överstiger denna längd krävs bygglov för planket. Sen för att stärka grannsämjan – oavsett om ditt bygge kräver bygglov eller inte – bör du alltid informera din närmsta granne om att bygget är på gång.