Radonmätning innan renovering

Höga radonhalter är skadligt för oss och inför en större renovering är det därför alltid bra att genomföra en radonmätning för att undvika att lösgöra radonet. Är marken runt omkring hemmet byggt på radonhaltig mark, är huset byggt med blåbetong eller kan det finnas radon i hushållsvattnet? Det får du reda på vid en radonmätning.

Radon är något som finns naturligt, men höga radonhalter är skadligt för oss. Därför bör du alltid genomföra en radonmätning när du ska köpa nytt hus, renoverar i ett hus, ändrar om i husets ventilation eller uppvärmningssystem och när du bygger ett nytt hus. Mätningen är enkel, allt som behövs är en mätare men du ska veta att det tar tid att genomföra mätningen. Såhär skriver Folkhälsomyndigheten om hur radonmätningar ska genomföras för bästa resultat:

  • Bör genomföras mellan 1 oktober och 30 april, under sommarmånaderna ges inte samma goda resultat av mätningarna.
  • Riktvärdet är på 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) för radon i inomhusluften och ska ej överskridas.
  • Kalibrera utrustningen så att mätaren visar rätt värden, denna kalibrering bör göras minst en gång om året för att säkerställa utrustningens skick.
  • Mätningen ska utföras på olika platser beroende på vilken typ av byggnad du mäter i. En enplansvilla bör mätas i två olika rum såsom sovrum och vardagsrum då det är platser man spenderar mycket tid i och i en tvåplansvilla gäller samma princip men då att en mätare är på övervåning och den andra på bottenplan. När det kommer till flerbostadshus bör mätning ske i de lägenheter som anses extra utsatta, till exempel de i markplan och sedan i sov- och vardagsrum i övriga. Även källare kan vara bra att mäta i.

Att tänka på vid radonmätning

  • Kolla om mätningar utförts tidigare och jämför resultat alt avväg om mätning är nödvändig att genomföra.
  • Utför mätning där ni vistas som mest i huset eller där renoveringen är planerad att ske.
  • Använd huset som normalt under tiden mätningarna görs, samma gäller för husets ventilation, uppvärmning och temperatur
  • Kontrollera om det använts blå- eller lättbetong i huset innan renovering då denna är källa till radon.
  • Om radonmätningen ger ett högre värde än riktvärdet bör även en radonmätning genomföras i hemmets dricksvatten

Mer fakta om radon

Information och fakta om radon kan inhämtas hos både Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida och Boverkets hemsida där det bland annat finns bra tips om när en mätning ska genomföras, hur den ska genomföras och vad man behöver tänka på. Till exempel hos Strålsäkerhetsmyndigheten finns information om källor till radon vilka kan vara bra att känna till för att kunna genomföra en så god mätning som möjligt. Dessutom har man även listat en rad radonkällor som kan finnas i hemmets byggmaterial, vilket kan vara bra att ha koll på innan man börjar riva väggar, tak eller golv.