Personalliggare för byggarbetsplatser

Alla byggarbetsplatser, utom privata, ska nu föra så kallad elektronik personalliggare för att få bukt på svartarbete. Alltså ska alla som finns på plats och jobbar vid ett bygge registreras och denna regel trädde i kraft nu vid årsskiftet, vilket betyder att alla som inte införskaffat en personalliggare måste gör det.

3232534-kran-mellan-hus

På Sveriges radios hemsida kan man läsa att byggbranschen infört elektronisk personalliggare från årsskiftet för att komma åt svartjobb. Den som driver en byggverksamhet måste alltså varje dag se till att anteckna vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Reglerna kommer inte att gälla för de arbetsplatser som har privat byggherre och där kostnaderna för arbetsmaterialet är mindre än fyra basbelopp. Men för de byggarbetsplatser där reglerna gäller måste liggaren finnas tillgänglig och man ska kunna hitta information om vilka som är verksamma på arbetsplatsen.

Skaffa en personalliggare

Tycker man det låter komplicerat att ha en elektronik personalliggare för registrering av folk som jobbar kan man faktiskt pusta ut. Det finns många företag som fokuserar på att förse andra företag med detta. Till exempel kan man testa en elektronisk personalliggare på nätet och se att det faktiskt inte är så komplicerat, utan snarare väldigt lätt att hantera.

Så fungerar den

För den som undrar hur en personalliggare funkar, finns bra information hos Skatteverket. Men kortfattat är det så att det för varje dag ska framgå vad alla personer som arbetar på byggplatsen heter, både förnamn och efternamn ska finnas registrerat. Det ska även framgå vilka tider varje verksam person jobbar, både när den börjar och slutar. Ett arbetspass räknar man som en sammanhängande period utan en längre ledighet än vanliga pauser och matraster. Arbetstiden ska antecknas i direkt samband med att den verksamma personen börjar och slutar.