Många dödsbränder under 2015

Statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är tydlig – förra året vände den hittills positiva trenden om minskade dödsfall relaterat till bränder, så är fallet alltså inte nu.

”Under många år har antalet omkomna i bränder minskat. Under 2015 har den positiva utvecklingen vänt. Redan i november passerade antalet omkomna förra årets totalsiffra, och den fortsatta utvecklingen ser dyster ut.” läs mer hos MSB här.

fina_ljus_i_mörkretTidigare har vi skrivit om hur du kan skydda hemmet mot eldens lågor och det är något som vi hoppas att fler lyssnar på. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar sitt tydliga språk: året 2015 var ett dystert år sett till bränder som orsakat dödsfall. Detta till skillnad från året dessförinnan, år 2014, då var det helt och hållet tvärt om. Under 2014 var det nämligen rekordlåga siffror i dödsstatistiken som redovisades och bara fram till november i fjol hade man passerat 2014-års siffror i antal dödsfall. Men något man ska hålla i minnet är att det inte är någon specifik månad eller händelse som gör att bräderna ökar, även om jul- och nyårshelgen självklart utgör en större risk för brandutveckling. Vad som dock är det samma i brandfallen är att flest bränder utbryter i hemmets annars trygga vrår, något som gör det extra viktigt att man utbildar sig i brandsäkerhet och tar alla goda råd som går att få för att skydda sig själv, sin familj och sitt hem från att slukas av lågor och bli ytterligare en siffra i denna dystra statistik. Så ett bra löfte för år 2016 är att göra allt i sin makt för att inte bli del av denna statistik och enklaste sättet att göra detta på är att skaffa en fungerande brandvarnare – då minskar risken avsevärt eftersom man då hinner varnas innan det är för sent.