Ett nytt miljonprogram?

Mångas bostäder är det som skulle behöva rustas, renoveras, rivas eller byggas nytt i. I vissa fall behövs bara en färgspruta från http://www.tellomaskin.se/produkter/mleriutrustning för att det ska bli en skillnad, andra kanske en grävskopa eller fullständig upprustning behövs.

renovera fönster fasad lägenhetDet är inte bara ditt garage eller grannens altan som skulle behöva sig en riktig renovering. I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur miljonprogrammet nu verkligen måste rustas upp – något som skulle kosta miljarder att förverkliga. Det är kanske lite mer kostsamt än att bygga om köket i stugan, eller tapetsera hallen med nytt, fint mönster. Nej, här pratar vi enorma summor. Men å andra sidan det kanske kan ses som en möjlighet också, för både integrationen och miljön i Sverige.

Men vad var egentligen miljonprogrammet? Från en faktaruta som man kan hitta i en artikel i Mitti, kan det sammanfattas så här:

  • Miljonprogrammet var när en miljon bostäder byggdes på tio år i Sverige
  • Uttrycket ”miljonprogrammet” användes för första gången år 1970
  • Ordet syftar på de riktlinjer för en miljon bostäder på tio år som Socialdemokraterna antog 1964
  • Mellan 1964 och 1975 lånade staten ut pengar till 100 000 att nya bostäder skulle byggas per år. Pengar togs ur pensionsfonder
  • Staten gav fördelaktigare villkor åt de kommuner som satsade storskaligt

 

Stockholm_1I samma artikel kan vi även läsa om Lillemor, som bott i miljonprogrammet, i samma hus, från att det var helt nytt. I köket är det samma köksluckor och bänkskivor även om mycket annat har förändrats över tid. Det i Botkyrka, som var ett av de områden som växte mest i Stockholm, när bostadsbygget var igång – tillsammans med Alby, Fittja, Salem och Norsborg med flera. Hela Stockholmsområdet med sina många förstäder alltså. Ställen där nu många, femtioåriga, bostäder behöver fräschas upp en hel del. Med all vad gäller fasadrenoveringar, stambyten, energieffektiviseringar och liknande. Många av husen vet hur man slukar energi, men kanske inte hur man lever mer i samklang med naturen – vilket å sin sida inte är så konstigt eftersom många av lägenheterna, låghusen och höghusen just byggdes för mellan 40 och 50 år sedan.

I Metro kan vi läsa om hur bostadsministern Mehmet Kaplan vill bygga ett nytt, moderniserat miljonprogram i Sverige, eller i alla fall 700 000 bostäder. Planen är att detta ska minska den akuta bostadsbrist som för närvarande råder i landet. Alla har inte en lägenhet, ett hus eller ens en hyreslägenhet att rå över. Nej, många letar desperat efter boende och städerna blir allt trängre. Detta är alltså ett sätt att bygga hus på, i väldigt stor skala.

Bostadsministern säger att han vill komma åt en blocköverskridande överenskommelse som ska gälla över en längre tid. Han är själv uppvuxen i miljonprogrammet och tycker att bostäderna och dess områden hade sina fördelar och kvaliteter, även om det skulle kunna ha gjorts bättre. Med denna erfarenhet gäller det att detta nya projekt blir rätt från början – och hållbart på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi får se hur det går med det nya bostadsprogrammet, om det ger tillräckligt med bostäder i ett Sverige som verkligen behöver det.