En säker byggarbetsplats med rätt utrustning

Säkerhet på arbetsplatsen är A och O inom byggbranschen. Ingen ska behöva känna sig osäker på jobbet och det är därför viktigt att alla byggföretag arbetar mot detta som mål. Ett steg i rätt riktning är genom att skaffa rätt utrustning men även att se över olika processer. 

Inom byggbranschen finns det många saker som kan utgöra en säkerhetsrisk för de anställda. Det är ofta tunga maskiner, risk för klämskador eller liknande. Det är därför viktigt att det finns ätt utrustning på arbetsplatsen som kan underlätta. Till exempel kan det behövas säkra lyftredskap eller säker transportutrustning och allt detta kan du hitta på https://kalls.se/. Även varselkläder av flera olika typer är viktigt för att de som arbetar ska kunna synas ordentligt

Byggbranschen är utsatt

byggeJust byggbranschen är väldigt utsatt när det kommer till dödsolyckor på jobbet och det är faktiskt här nästan hälften av arbetsplatsolyckorna sker.

”De senaste tio åren har nära 100 svenska byggarbetare dött på jobbet.” Säger DN.

Som ett steg mot att minska detta har Arbetsmiljöverket blivit bättre på att inspektera olika byggplatser och det blir dyra böter om arbetsmiljön anses vara undermålig. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är tillräckligt bra för att ingen ska bli sjuk, skada sig eller riskera att dö på sin arbetsplats. Fler och fler har insett vikten av detta och tagit initiativ och åtgärder för att förhindra olyckor men än är det lång väg kvar. Alla måste gemensamt hjälpas åt för att se till att de som går till jobbet på morgonen även kommer hem!