Att mäta radon

Hösten och vintern är den bästa tiden för att mäta radonhalten i sin bostad. Detta är viktigt att göra, eftersom radon faller sönder till s.k. radondöttrar, som kan orsaka lungcancer.

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte, och är egentligen inte farligt i sig självt. Trots det beräknas radon ligga bakom ungefär 500 dödsfall om året i Sverige. Detta beror på att radon faller sönder till radioaktiva metallatomer, som kallas radondöttrar. Radondöttrarna fäster på dammpartiklar, som människor andas in, och på detta sätt hamnar radondöttrarna i lungorna, där de kan orsaka cancer. Gränsvärdet är 200 Bq/m3, och man räknar med att det finns 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten är högre än så. I vissa hus kan den vara så hög som 1000 Bq/m3.

Radon kan komma in i ett hus via marken, byggnadsmaterial som har använts, eller genom vattnet som används i hushållet. För att veta om bostaden har för höga halter av radon måste man mäta, och den bästa tiden att mäta är mellan 1 oktober och 30 april. Då är det lättast att få ett tillförlitligt resultat, förutsatt att man mäter under minst två månader.

Hur man går till väga för att mäta radonhalten i sin bostad kan man läsa om på Boverkets sajt. Man beställer mätdosor från myndigheten, och skickar tillbaka dem när mätperioden är över. Sedan får man vänta tills resultatet av mätningen kommer.

Om halterna av radon ligger över riktvärdet bör man sanera. Tidigare fanns det ett bidrag att söka för detta, men det är avskaffat idag. Däremot går det att utnyttja ROT-avdraget för saneringen.

Den som köper ett nytt hus, bygger om eller till ett befintligt hus, eller ändrar husets ventilations- eller uppvärmningssystem bör också mäta radonhalten.