Att bygga ett hus

Vad kostar det att bygga ett hus? Det beror på många olika saker. Därför går det inte att säga ”det kostar si och så mycket”. Däremot går det att säga ungefär var det slutgiltiga priset hamnar, med hänsyn till många av de avvägningar man måste göra som byggherre.

Fler och fler vill bygga hus. Under första halvåret 2015 byggdes 24 % fler småhus än under samma period föregående år, skriver Göteborgs-Posten. En viktig anledning till att husbyggandet ökar är de låga räntorna, men även i dagens ränteläge är det långt ifrån billigt att bygga ett hus. I storstadsregionerna är det extra dyrt. Det beror dels på att tomterna är dyrare, men även på att arbetskraften kostar mer, och ibland också byggmaterialet. Även i fjällen är det dyrare att bygga, eftersom försäkringsbolagen tar ut högre premier med hänvisning till klimatet. Många försäkringsbolag resonerar likadant när det gäller Skåne och västkusten.

Förutom var i landet huset byggs påverkas den slutliga kostnaden även av husets utformning och konstruktion, vilka material som används, hur mycket av arbetet som den som låter bygga huset gör själv, och slutligen tomtens egenskaper.

Ju enklare konstruktion huset har, desto billigare blir det. Burspråk, balkonger och takkupor är exempel på detaljer som fördyrar bygget. Det är också billigare att bygga på höjden, eftersom det kostar mindre än att göra grundläggningsarbeten för samma antal kvadratmeter.

Den som vill komma så billigt undan som möjligt kan välja att låta byggelementens standardmått bestämma husets mått. Det kan t.ex. innebära att placera fönsterreglarna så att de inte behöver förstärkas, och att i möjligaste mån undvika att kapa eller beskära gipsskivor för att de ska passa. De hustillverkare som håller låga priser arbetar på detta sätt, men det finns ingenting som hindrar att man gör detsamma om man sätter ihop ett hus efter eget huvud.

Den stora kostnaden är dock materialet. Stenhus är dyrare än trähus, även om ett trähus med putsfasad kan bli lika dyrt som ett stenhus. Det är dock framför allt andra materialval som blir avgörande, så som valet av takpannor, värmesystem, ytmaterial och inte minst vilka material och funktioner man vill ha i utrymmen som kök och badrum. Man brukar dock säga att den som köper kvalitet bara gråter en gång, och det gäller också när det också i fråga om byggmaterial. Ett fönster som håller länge innebär en mindre kostnad än ett som måste bytas efter några år. Därför är det bättre att spara genom att hålla nere kvantiteten. Det kanske räcker med ett badrum i huset, för att bara ta ett exempel.

Slutpriser

Sajten Byggahus.se gjorde för en tid sedan en genomgång av vad det kostar att bygga hus, per kvadratmeter. Priserna är uträknade utan hänsyn till tomt, markarbeten och anslutningsavgifter, eftersom allt detta kan variera stort från en tomt till en annan.

  • Nyckelfärdigt trähus från hustillverkare: 12 000 – 25 000 kr/m2.
  • Nyckelfärdigt stenhus från hustillverkare: 15 000 – 25 000 kr/m2.
  • Arkitektritat trähus: 18 000 – 25 000 kr/m2*.
  • Arkitektritat stenhus: 20 000 – 30 000 kr/m2*.
  • Lösvirkesbyggt trähus: från 8000 kr/m2.

*För arkitektritade hus finns dock egentligen inte någon övre gräns.